chuyện Lá

Tấm thiệp dành cho chính mình

Giữa muôn vàn hạt cát bé nhỏ trên Trái Đất, vẫn chẳng thể tìm được 2 hạt cát nào giống nhau hoàn toàn cả.
Mình có thể tìm được một hạt cát có sức sống, hay một hạt cát đã chết, hay một hạt cát đang lơ đãng…
Bởi vì là khác biệt nhưng vẫn chỉ là một hạt cát – một hạt cát đặc biệt đối với chính nó.

_beyo 30.12.20