mood mơ

Đôi dòng vội vã theo cảm xúc bất chợt hay những trào dâng không thể nào thể hiện ra ngoài trọn vẹn!

mood mơ

Tháng mười thương nhớ

Tròn đầy đủ ai chẳng mong Trăng sáng tỏ khắp cõi lòng Nay ánh sao lùi một bước Đêm vọng một tiếng mắt trong Nhịp cầu nối bước

mood mơ

thơ đâu 9 tới

Ồ đây chẳng phải anh Người thuộc về màu xanh Chỉ mong người yêu lành Thấm giọt đắng phần anh Tròn đầy đủ ai chẳng mong Trăng sáng

mood mơ

Giữa 21 là bao nhiêu?

Chào tháng 6 bằng bài thơ thẩn đầu tiên của Series Thơ Theo Tháng, để phong phú nội dung xin cóp nhặt từ những ngày cũ khác bị