Author: Lá rách

mood mơ

Tháng mười thương nhớ

Tròn đầy đủ ai chẳng mong Trăng sáng tỏ khắp cõi lòng Nay ánh sao lùi một bước Đêm vọng một tiếng mắt trong Nhịp cầu nối bước

mood mơ

thơ đâu 9 tới

Ồ đây chẳng phải anh Người thuộc về màu xanh Chỉ mong người yêu lành Thấm giọt đắng phần anh Tròn đầy đủ ai chẳng mong Trăng sáng

chuyện Lá

Chân trời rực rỡ

Chỉ có một chân trời và cũng có vô số chân trời. Với mình chân trời này đã đóng lại, thực ra nó đang mở ra ở một

chuyện Lá

Cảm ơn cái chân đau

Cho đến ngày cái chân đau mới biết quý giá trị của nó, hằng ngày cái chân vẫn phụng sự bạn đều đều, không lên tiếng kêu ca

chuyện Lá

Mít nai in pa rít

“Chúng ta đều sợ cái chết và tự vấn về vai trò của mình trong vũ trụ “Nhiệm vụ của người nghệ sỹ không phải là chịu thua