chuyện Lá

gom góp những quan sát, suy nghĩ vụn vặt thường ngày của Lá

chuyện Lá

Chân trời rực rỡ

Chỉ có một chân trời và cũng có vô số chân trời. Với mình chân trời này đã đóng lại, thực ra nó đang mở ra ở một

chuyện Lá

Cảm ơn cái chân đau

Cho đến ngày cái chân đau mới biết quý giá trị của nó, hằng ngày cái chân vẫn phụng sự bạn đều đều, không lên tiếng kêu ca