giọng Lá

Một vài chia sẻ được mình thu âm và đặt trên Spotify cho bạn nào muốn nghe thay vì đọc bài, nội dung đa phần sẽ khác bài đăng trên website, nếu có trùng lặp mình sẽ ghi chú rõ ràng lại.