mood mơ

thơ đâu 9 tới

Ồ đây chẳng phải anh

Người thuộc về màu xanh

Chỉ mong người yêu lành

Thấm giọt đắng phần anh
Tròn đầy đủ ai chẳng mong

Trăng sáng tỏ khắp cõi lòng

Nay ánh sao lùi một bước

Đêm vọng một tiếng mắt trong
Thơ chỉ đến khi tình rời đi

Tình chỉ đến khi mình rời bỏ

Mình chỉ đến khi mình tỉnh giấc

Mình tỉnh giấc khi chẳng còn mơ
Thu đến mang theo hồn tôi tới

Rủng rỉnh lá non xanh góc trời

Đậm đà hương sữa thức màu mũi

Đắm đuối mắt đen đợi một đời

30.09.23
Ngày em đến, ai biết là ngày cuối

Đêm rời đi, chẳng ai nói một lời

Anh lặng nhịp, em nói rằng chơi vơi

Nhận ra muộn, lỡ mất cả một đời

Biết rằng hoa, mau nở chóng tàn

Mình kiếp người, chẳng khác chuyến đò ngang

Ngu một lần, đã bao giờ là đủ

Ngốc vạn lần, còn chẳng chịu sang trang

22.09.23


Lời hứa rằng mai sẽ dựng nhà

Đón em nhóm lửa chung với ta

Trồng hoa nuôi cún trông đàn gà

Nhân duyên ai biết có thể xa

31.08.23